EFitness PT

Prateći standarde najznačajnijih organizacija na svetu iz oblasti personalnog treninga, kao što su američki Koledž za sportsku medicinu i američka Asocijacija za trening snage i kondicioniranje, našim klijentima nudimo visokostručnu uslugu koja će ih nesumnjivo na bezbedan i efikasan način dovesti do zacrtanog cilja. Deo pomenute usluge čine:

• Zdravstveni skrining
• Procena fizičke forme
• Kreiranje trenažnog procesa zasnovanog na nivou fizičke forme i trenažnih ciljeva
• Procena trenažnog procesa (kontrolna procena fizičke forme kako bi se utvrdili efekti primenjenog programa vežbanja)

Pored osnovne usluge, naši Personalni treneri dodatnim aktivnostima svojim klijentima i članovima upotpunjuju trenažni proces i čine ga još efikasnijim. U njih spadaju usluge kao što su:

• Treniraj Pametno
• Radionica Zdravlja
• Unapredi svoj trening
• Unapredi svoje performanse

Pozivamo vas da se uverite u kvalitet rada Personalnih trenera koji svoju praksu sprovode u E Fitnes Centru.
giving up
is not an option